7-dňová slovíčková výzva

Pred pár týždňami som na Instagrame English Ivy vyhlásila 7-dňovú slovíčkovú výzvu, ktorá spočívala v tom, že po dobu 7 dní ste sa mohli každý deň naučiť tri nové slovíčka, konkrétne jedno podstatné meno, jedno prídavné meno a jedno sloveso. V najlepšom prípade ste teda po 7 dňoch vedeli 21 nových slovíčok. Slovíčka som vyberala […]